114. An-Nas (Människornas Herre) med svensk översättning


112. Al-Ikhlas (Den rena Tron) med svenk översättning


1. Al-Fathiah (Ingressen) med svensk översättning