Lär dig koranen och Du'a, inshAllaah | Learn Quran and Du'a, inshAllaahSvenska:

Med hjälp av denna blogg vill jag först och främst hjälpa mig själv att memorisera koranen innan jag hjälper någon annan. Men med hjälp av denna blogg kan jag dela med mig av de material jag själv använder, inshAllaah. Må Allaah belöna dig för din strävan och må Allaah göra det lätt för dig och för mig att memorisera koranen, ameenEnglish:

With the help of this blog, I would first help myself to memorize the Quran before I help someone else. But with the help of this blog, I can share the same material as I use, inshAllaah. May Allaah reward you for your efforts and may Allaah make it easy for you and for me to memorize the Quran, Ameen